We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping at Abposters.com?
-20 % a kiválasztott termékekre SZEREZZ BE PROMÓKÓDOT

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

1. Bevezető rendelkezések

Ezek a felhasználási feltételek (a továbbiakban: "TC") továbbá meghatározzák és pontosítják az eladó és az ügyfél jogait és kötelezettségeit a www.europosters.hu online bolton (a továbbiakban: "online bolt") keresztül létrejött szerződéses viszonyban.

Az online bolt eladója és üzemeltetője az Europosters, s.r.o., székhelye: Hlavní 4, 252 07 Štěchovice, Cseh Köztársaság, VAT: CZ05040418, bejegyezve a prágai Városi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába: C. szakasz, 257386.

Az üzemeltető kapcsolattartási e-mail címe: [email protected]

Valamennyi szerződéses kapcsolat teljesítési helye: Hlavní 4, 252 07 Štěchovice, Cseh Köztársaság vagy a Žďár nad Metují 139, 549 55, Cseh Köztársaság személyes vásárlás pedig az eladó a www-europosters.hu oldalon felsorolt és az ügyfél által a megrendelésben kijelölt gyűjtőhelyein lehetséges.

Minden szerződéses viszonyra a Cseh Köztársaság joga az irányadó.

2. A fogalmak meghatározása

Az ügyfél egy végfogyasztó vagy egy vállalkozó.

A vevő-végfogyasztó vagy csak fogyasztó minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy szakmája önálló teljesítésének körén kívül szerződést köt az Ügyféllel, vagy más módon foglalkozik vele.

Az az ügyfél, aki nem fogyasztó, egy vállalkozó. Vállalkozó minden olyan személy, aki saját vállalkozásával, termelésével vagy hasonló tevékenységével, vagy szakmájának önálló teljesítésével kapcsolatos szerződéseket köt, vagy egy olyan személy, aki a vállalkozó nevében vagy érdékben jár el. Ha az ügyfél a megrendelésben megadja az cégazonosító számát, akkor tudomásul veszi, hogy a TC-ben a vállalkozókra vonatkozó szabályok érvényesek rájuk.

3. Az adásvételi szerződés megkötése

Az áruk online boltban történő bemutatása informatív jellegű és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk vonatkozásában.

Az online bolton keresztül elküldött (vagy telefonon /e-mailen keresztül teljesített) megrendelés kötelező érvényű javaslat az adásvételi szerződés megkötésére az eladóval. Az eladó e-mailben (megrendelési információk) azonnal megerősíti az ügyfélnek a megrendelés átvételét. Ez a megerősítés nem jelenti az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslat elfogadását. Maga az adásvételi szerződés az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslat eladó általi elfogadásával jön létre. Az eladó kifejezett e-mailes visszaigazolása (Megrendelés visszaigazolása) az ajánlat elfogadásának minősül.

Az ügyfélnek jogában áll szankciók nélkül visszavonni a megrendelést, azaz visszavonni az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatát, egészen addig a pillanatig, amíg az eladó elfogadja a vételi szerződés tervezetét (Megrendelés visszaigazolása e-mailben). Az ügyfél köteles erről a tényről e-mailben vagy telefonon értesíteni az eladót. A megrendelés megváltoztatása és a hibák kijavítása csak a vételi szerződés tervezetének az eladó általi elfogadásáig lehetséges.

A megrendelés elküldésével az Ügyfél megerősíti, hogy a szerződés megkötése előtt elolvasta a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelynek szerves részét képezik a Visszatérítési irányelv, az Adatvédelmi irányelvek, valamint a Fizetés és szállítás és hogy kifejezetten egyetért velük a megrendelés elküldése idején.

4. A fogyasztó lemondása a szerződésről

A fogyasztónak jogában áll indokolás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételének napjától számított 14 napon belül (többféle árutípus vagy több részből álló szállítási szerződés esetén az utolsó szállítás kézhezvételétől számítva; olyan adásvételi szerződés esetében, amelynek tárgya rendszeresen ismételt áruszállítás, az első áruszállítás kézhezvételétől számítva).

Az elállási jog gyakorlásához a fogyasztónak az

EUROPOSTERS, s. r. o.
Žďár nad Metují 139
549 55
Cseh Köztársaság

címen vagy az [email protected] e-mail címen kell értesítenie az eladót a jelen szerződés alóli elállásáról. A fogyasztó használhatja a mellékelt elállási űrlapot, de ez nem kötelessége.

A jelen szerződéstől való elállás határidejének betartása érdekében elegendő a szerződéstől való elállást a vonatkozó időszak lejárta előtt megküldeni. Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, a pénzt indokolatlan késedelem nélkül visszaküldik, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az eladót értesítették az adásvételi szerződésről való elállásról és amikor az eladó átvette a visszaszolgáltatott árut (vagy ha a fogyasztó igazolja, hogy visszaküldték az árut).

A fogyasztónak vissza kell küldenie az árut az eladó címére és a fogyasztó viseli az áru visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeket.

Az eladó a fogyasztótól kapott összes kifizetést visszaküldi, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve a választott szállítási mód eredményeként felmerülő többletköltségeket, amelyek eltérnek az eladó által kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól).

A visszatérítéshez az eladó ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet a fogyasztó a kezdeti ügylet lebonyolításához használt, ha lehetséges és hacsak a fogyasztó kifejezetten másként nem igényeli. Ez nem jelent további költségeket a fogyasztó számára.

A fogyasztó nem mondhat le a szerződésről:

a) olyan szolgáltatások nyújtása esetén, amelyeket az eladó a fogyasztó előzetesen kifejezett hozzájárulásával teljesített az elállási idő lejárta előtt.

b) olyan áruk vagy szolgáltatások nyújtása esetén, amelyek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ és amelyek a szerződéstől való felmondás időszakában jelentkezhetnek.

c) a fogyasztó kívánságainak megfelelően vagy értük módosított áruk szállításánál, pl. fényképek és festmények nyomtatása igény szerint, keretezés stb.

d) olyan csomagolt áruk szállítása esetén, amelyeket a fogyasztó eltávolított a csomagolásból és amelyeket higiéniai okokból kifolyólag nem lehet visszaküldeni.

e) hang- vagy videofelvétel és számítógépes program átadásakor, ha a fogyasztó eltávolította ezeknek eredeti csomagolását.

f) újságok vagy folyóiratok kézbesítése esetén.

g) digitális tartalom kézbesítése esetén, ha azt nem kézzelfogható adathordozón és a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kézbesítették az elállási idő lejárta előtt, valamint a vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ebben az esetben nincs elállási joguk.

Nem lehet indoklás nélkül elállni a szerződéstől, ha az áru már részben elfogyasztódott. Különösen higiéniai okokból nem lehet elállni a szerződéstől olyan áruk esetében, amelyek jellege ezt kizárja. Ha a visszaküldött áru hiányos, sérült vagy láthatóan kopott, az eladó kártérítést követelhet.

5. Az ügyfél-nem fogyasztó visszalépése a szerződésből

Az a vásárló, aki nem fogyasztó (vállalkozó), nem mondhat le a szerződésről.

6. Szállítás

Az összes felajánlott szállítási mód, valamint azok jelenlegi feltételei és árai a "Fizetés és szállítás" oldalon találhatóak részletesebben.

A megrendelés során az ügyfél által választott postázási és csomagolási költségeket az ügyfél viseli.

Az ügyfél köteles a megrendelés kézbesítése után azonnal ellenőrizni a szállítmány állapotát a szállítóval együtt (csomagok száma, a cég logójával ellátott szalag épsége, a doboz sérülése). Az ügyfél jogosult megtagadni az adásvételi szerződésnek nem megfelelő szállítmány átvételét azzal, hogy a szállítmány például hiányos vagy sérült. Ha az ügyfél ilyen sérült szállítmányt kap a fuvarozótól, akkor a kárt a fuvarozó átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyvben kell leírni és indokolatlan késedelem nélkül elküldeni az eladónak e-mailben vagy postai úton.

A szállítmány hiányosságára vagy külső kárára vonatkozó további követelés nem vonja el az ügyfelet attól a jogtól, hogy panaszt tegyen a termék ellen, hanem lehetőséget ad az eladónak annak bizonyítására, hogy ez nem az adásvételi szerződés megsértése.

7. Fizetési feltételek

A fizetési módok és a fizetési módok feltételeinek részletes leírása a "Fizetés és szállítás" oldalon található.

Az áruk az eladó tulajdonában maradnak, amíg a vevő teljes mértékben kifizeti és elfogadja, de az áruk károsodásának kockázata az áru átvételét követően az ügyfélre hárul.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy az ügyfélnek saját belátása szerint csak bizonyos fizetési módokat kínáljon.

Az értékesítés nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles a készpénzzel történő fizetéskor nyugtát kiállítani az ügyfél számára, ugyanakkor köteles a beérkezett értékesítést online regisztrálni az adóhatóságnál; technikai problémák esetén legkésőbb 48 órán belül.

Visszatérítés

Ha az ügyfél eláll a megkötött szerzõdéstõl, vagy ha a pénzeszközöket más okból térítik vissza az ügyfélnek, az eladó ugyanúgy visszaadja az ügyfélnek a tõle a szerzõdés alapján kapott pénzösszeget. Az ügyfél felelős a visszatérítések adatainak pontosságáért.

8. Hibás teljesítési jogok

Az eladó garantálja az ügyfélnek, hogy az áruk átvételkor hibátlanok. Az eladó különösen felelős az ügyfél felé, hogy az áru vevő általi elfogadásakor:

a) az áruk rendelkeznek a felek által elfogadott jellemzőkkel és megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt és a vevő által elvárt jellemzőkkel, tekintettel az áruk jellegére és a reklámra;

b) az áruk alkalmasak az eladó által a használatukra meghatározott célra, vagy amelyre általában ilyen típusú árukat használnak;

c) az áruk minőségükben vagy kivitelükben megfelelnek a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a formatervezést a szerződött minta vagy modell szerint határozták meg;

d) az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben érkeznek;

e) az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A vásárló monitorján lévő fényképek és képek színes kivitele eltérhet a szállított árukon keletkező festékektől. Ezért a színárnyalat színeltérése nem az áru hibája.

Ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, akkor az árut az átvételkor hibásnak kell tekinteni.

A hibás teljesítés joga nem tartozik az ügyfélre, ha az ügyfél a dolog kézhezvétele előtt tudja, hogy hibás termékről van szó, vagy ha ők maguk okozzák a hibát.

9. Minőségi garancia és panaszok

A minőség garantálásával az eladó vállalja, hogy az áruk egy bizonyos ideig alkalmasak lesznek a szokásos rendeltetésű használatra, vagy megtartják szokásos tulajdonságait.

Az ügyfél-fogyasztó jogosult élni az áru átvételét követő 24 hónapon belül bekövetkező hiba követelésének jogával; vevő-vállalkozó esetében ez az áru átvételétől számított 6 hónapon belül érvényes, hacsak másképp nem jelezzük. Ez azonban nem vonatkozik:

a) alacsonyabb áron értékesített áruk hibával, amelyekért ezen okból kifolyólag alacsonyabb árban állapodtak meg

b) a dolog rendes használata által okozott kopás

c) használt tárgy esetében a használat vagy kopás mértékének megfelelő hiba esetén.

Hibás teljesítéssel kapcsolatos panaszok benyújthatók a következő címen:

EUROPOSTERS, s. r. o.
Žďár nad Metují 139
549 55
Cseh Köztársaság

Az eladó azonnal, összetett esetekben 5 munkanapon belül dönt a panaszról. A panaszokat, beleértve a hibák elhárítására vonatkozó panaszokat is, az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül intézi.

A minőségi garancia hatálya alá tartozó áruk hibáinak felelősségéből eredő jogok akkor szűnnek meg, ha azokat nem a megadott határidőn belül gyakorolták.

Áruváltás formájában történő panasz elintézése esetén egy új időszak nem indul el; a döntő időszak az áru vevő általi kézhezvételének napján kezdődik.

10. A hibák és panaszok megoldása

Ha az áruknak a 8. cikk szerinti hibái vannak, vagy a minőségi garanciát a 9. cikk szerinti meghatározott határidőn belül alkalmazzák, az ügyfél:

  1. új áruk hibátlan leszállítását követelheti meg, kivéve, ha ez aránytalan a hiba jellegével és ha a hiba az áru csak egy részére vonatkozik, akkor a vevő csak annak az alkatrészének a cseréjét kérheti; ha ez nem lehetséges, elállhatnak a szerződéstől;

  2. ha ez a hiba jellege miatt aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül orvosolható, az ügyfélnek joga van a hibát ingyenesen kijavítani. Az ügyfélnek joga van helyrehozható hiba esetén is új árut átvenni vagy alkatrészeit kicserélni, ha a javítás utáni megismétlődés vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az árut. Ebben az esetben az ügyfélnek joga van elállni a szerződéstől;

  3. ésszerű kedvezményt igénylehet, ha nem mond el a szerződéstől, vagy ha nem él az új áruk hibátlan átvételével, alkatrészeinek cseréjével vagy az áru javításának jogával. Az ügyfél jogosult ésszerű kedvezményre akkor is, ha az eladó nem tud hibátlanul új árut szállítani, annak alkatrészét kicserélni vagy az árut megjavítani, valamint ha az eladó ésszerű időn belül nem rendezi meg a jogorvoslatot, vagy ha az orvoslás megszervezése jelentős következményekkel járna.

11. Az ajánlat ára és érvényessége

Az árak tartalmazzák a megrendelés elküldésének időpontjában érvényes áfát, a törvényben előírt összes díjat is beleértve, azonban az áruk vagy a szolgáltatások szállítási költségei a választott módszertől, szállítási szolgáltatótól és fizetési módtól függően változnak.

A megfelelő adóigazolás az áruszállítás része.

Az árucikkek áraik, beleértve a promóciós termékeket is, visszahívásig vagy az áruk eladásáig érvényesek.

12. Kedvezmények és kedvezményes utalványok

Az eladó különféle típusú kedvezményeket nyújt (hűségkedvezmények, mennyiségi kedvezmények, barátoknak szóló ajánlásokra vonatkozó kedvezmények stb.). Minden kedvezménynek megvan a maga használati szabálya.

Abban az esetben, ha az árengedményt vagy az utalványt a kedvezmény vagy kedvezményes utalvány szabályainak megsértésével alkalmazzák, az eladónak joga van megtagadni a kedvezmény vagy az utalvány alkalmazását. Ebben az esetben az ügyfelet tájékoztatják és felajánlják számára a megrendelés feldolgozásának lehetőségét e kedvezmény vagy utalvány nélkül.

Különösen ezek azok az esetek, amikor:

a) az árengedmény utalványokat olyan árukhoz használják fel, amelyekre nem szánták őket;

b) az árengedmény-utalványt egy másik engedménnyel együtt használják, még akkor is, ha ezen kedvezmények összesítését kifejezetten nem tiltották;

c) a kedvezményes utalványt olyan vásárlásokra használják, amelyek nem érik el a minimálisan meghatározott árat;

d) a kedvezményes utalványt korábban is használták.

Egy adott kedvezmény alkalmazásának szabályait és feltételeit vagy közvetlenül az árengedményhez csatolják (tájékoztatás formájában), vagy a kedvezmény tartalmaz egy linket az online bolt oldalára, ahol a kedvezmény szabályait részletesen leírják. Minden kedvezmény vagy kupon csak egyszer alkalmazható, hacsak kifejezetten másként nem jelezzük.

Abban az esetben, ha a kedvezményt olyan ügyfél alkalmazza, aki nem fogyasztó és ez nem vonatkozik a megvásárolt ajándékutalványra, az eladónak jogában áll megtagadni az ilyen kedvezményt és az ilyen kedvezményes utalványokat.

Ha egy ajándékutalvány vagy kedvezményes utalvány értéke magasabb, mint a teljes vásárlás értéke, a különbözetet nem helyezik át új utalványra vagy kuponra és a fel nem használt összeget nem térítik meg.

13. A személyes adatok védelme

Az eladóval közölt minden személyes adatot nem adunk át harmadik félnek vagy más szervezetnek az ügyfél beleegyezése nélkül és a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. Sz. Törvénynek megfelelően kezeljük. Az ügyfél bármikor e-mailben kérhet módosítást vagy törlést.

További információ az Adatvédelmi irányelvekben található.

14. Záró rendelkezések

Az eladónak az áruk eljuttatását követően az ügyfél megrendelése a vételi szerződés megkötésére irányuló javaslatként archiválásra kerül annak teljesítése és további nyilvántartása céljából, státusza az ügyfél számára hozzáférhető.

Az adásvételi szerződés alapján felmerülő kapcsolatokat és vitákat kizárólag a Cseh Köztársaság jogszabályainak megfelelően, a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai fogják megoldani. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) nem alkalmazandó az egyezmény 6. cikkével összhangban.

A szerződés cseh nyelven jön létre. Ha a szerződés szövegének fordítását az ügyfél igényei szerint hozzák létre, akkor alkalmazni kell, hogy a feltételek értelmezésével kapcsolatos vita esetén a szerződés cseh nyelvű értelmezése érvényes.

Ezek az Általános Szerződési Feltételek, beleértve azok alkotóelemeit, 2021. január 1-től érvényesek és hatályon kívül helyezik az Általános Szerződési Feltételek és azok összetevőinek korábbi verzióját.EuropostersDekoráld a világod

1999 óta az Europosters Csehországban és egész Európában az egyik legnépszerűbb poszter, falfestmény és licencelt áru forgalmazója. Kínálatunkban hatalmas választékban találhatsz bármilyen méretű film-, játék- vagy sportplakátokat, valamint eredeti ajándékok széles választékát kínáljuk, a Csillagok háborúja, Harry Potter, képregények igazi rajongóinak vagy az egész Warner Bros-tól. Tudjuk, hogy a bögrék, figurák, rejtvények és ruhák a legjobb ajándék mindenki számára, kortól és érdeklődéstől függetlenül. De ha rajongsz a belsőépítészetért, akkor te is jó helyen jársz! Naponta nyomtatunk falfestményeket, illusztrációkat, fényképeket és művészeti reprodukciókat és több mint 25 országba küldjük őket, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek.


Kapcsolat:

E-mail: [email protected]

Tel.: +420 210 440 210 (csak angolul)

Hétfő – Péntek ǀ 7:00–17:00

 

© 1999–2024 Europosters. Minden jog fenntartva.

Top