We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping at Abposters.com?
Heti akció: FILMPLAKÁTOK akció -30 %

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Ez a Webhely összegyűjt néhány személyes adatot a Felhasználóitól.

1. Tulajdonos és Adatkezelő

Europosters, s.r.o., Hlavní 4, 252 03. Štěchovice (Czech Republic), VAT 05040418

A Tulajdonos e-mail címe: [email protected]

2. Az összegyűjtött adatok típusai

A Személyes adatok azon típusai, amelyeket a Weboldal önmagában vagy harmadik feleken keresztül gyűjt,a következők lehetnek: Cookie-k; Felhasználási adatok; e-mail cím; keresztnév; vezetéknév; telefonszám; cím; Cégnév; Adószám; ország; Irányítószám; város.

Az összegyűjtött személyes adatok minden típusáról a részletek megtalálhatók a jelen adatvédelmi irányelv külön szakaszaiban vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő speciális magyarázó szövegekben.

A személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhatja, vagy a Felhasználási adatok esetén a weboldal használata során automatikusan gyűjtésre kerül.

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen weboldal által kért összes adat kötelező és az adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teheti a weboldal számára a szolgáltatásainak nyújtását. Azokban az esetekben, amikor ez a webhely kifejezetten kijelenti, hogy egyes adatok nem kötelezőek, a Felhasználók nem közölhetik ezeket az adatokat anélkül, hogy ez a szolgáltatás elérhetőségét vagy működését érintené.

Azokat a Felhasználókat, akik nem biztosak abban, hogy mely személyes adatok kötelezőek, felvehetik a kapcsolatot a Tulajdonossal.

A Cookie-k vagy más nyomkövető eszközök bármilyen használata ezen a weboldalon vagy a weboldal által használt harmadik fél szolgáltatásainak tulajdonosainál a Felhasználó által megkövetelt szolgáltatás nyújtását szolgálja, a jelen dokumentumban leírt egyéb célok mellett és a Cookie irányelvekben, ha elérhetőek.

A Felhasználók felelősek a weboldalon keresztül megszerzett, közzétett vagy megosztott harmadik féltől származó személyes adatokért és megerősítik, hogy rendelkeznek a harmadik fél beleegyezésével a Tulajdonosnak történő adatok megadásához.

3. Az adatok feldolgozásának módja és helye

3.1. A feldolgozás módszerei

A Tulajdonos megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az adatok jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, módosításának vagy illetéktelen megsemmisítésének megakadályozása érdekében.

Az adatkezelés számítógépek és/vagy informatikai eszközökkel történik, szigorúan a megjelölt célokhoz kapcsolódó szervezeti eljárások és módok szerint. A Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben az Adatok hozzáférhetők lehetnek bizonyos felelősök számára, akik részt vesznek a weboldal működtetésében (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszeradminisztráció), vagy külső felek (például harmadik felek) számára szükség esetén a Tulajdonos által (adatfeldolgozóként kinevezett fél műszaki szolgáltatók, levélszolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek). Ezeknek a feleknek a frissített listája bármikor elérhető és igényelhető a Tulajdonostól.

3.2. A feldolgozás jogalapja

A Tulajdonos feldolgozhatja a Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbiak egyike érvényes:

 • A Felhasználók egy vagy több konkrét célra adták beleegyezésüket. Megjegyzés: egyes jogszabályok értelmében a Tulajdonos engedélyezheti a személyes adatok feldolgozását, amíg a Felhasználó nem tiltakozik az ilyen feldolgozás ellen („opt-out”), anélkül, hogy beleegyezésére vagy az alábbi jogalapok bármelyikére kellene támaszkodnia. Ez azonban nem érvényes, ha a személyes adatok kezelésére az európai adatvédelmi törvények vonatkoznak;
 • az adatok megadása a Felhasználóval kötött megállapodás teljesítéséhez és/vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségei teljesítéséhez szükséges;
 • a feldolgozás a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • a feldolgozás olyan feladathoz kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a Tulajdonosra ruházott hatósági jogkör gyakorlása során hajtanak végre;
 • a feldolgozás a Tulajdonos vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek figyelembevételéhez szükséges.

A Tulajdonos minden esetben hajlandó tisztázni a feldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, különös tekintettel arra, hogy a Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

3.3. Hely

Az adatokat a Tulajdonos működő irodáiban és minden más olyan helyen kezeljük, ahol a feldolgozásban érintett felek találhatók.

A Felhasználó tartózkodási helyétől függően az adatátvitel magába foglalhatja a Felhasználó adatainak átadását a saját országától eltérő országba.

A Felhasználók megismerhetik az Európai Unión kívüli országban vagy bármely, a nemzetközi közjog által szabályozott, vagy két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezetbe, például az ENSZ-be történő adatátvitel jogalapját, valamint a megtett biztonsági intézkedéseket a Tulajdonos adatainak védelme érdekében.

Ha ilyen átadásra kerül sor, a Felhasználók többet megtudhatnak a dokumentum megfelelő szakaszainak ellenőrzésével, vagy érdeklődhetnek a Tulajdonosnál a kapcsolattartó részben megadott információk felhasználásával.

3.4. Adatmegőrzési időtartam

A személyes adatokat addig kell feldolgozni és tárolni, amíg a gyűjtési cél ezt megköveteli.

Ebből kifolyólag:

A Tulajdonos jogos érdekei érdekében gyűjtött személyes adatokat (pl. kereskedelmi kommunikáció) mindaddig meg kell őriznie, amíg ez a célok eléréséhez szükséges. A kereskedelmi üzeneteket a Felhasználók hozzájárulásuk teljes időtartama alatt küldjük.

Az ügyfelek esetében a kereskedelmi üzeneteket addig küldiük, amíg előfizetésük érvényes, vagy amíg nem jelzik kifogásukat a felhasználói adatok e célú feldolgozása ellen. A kereskedelmi kommunikációt azonban legfeljebb 10 évre küldiük. A Tulajdonos ezután új hozzájárulást kér. A Felhasználók a Tulajdonos által követett jogos érdekekről a jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban vagy a Tulajdonossal való kapcsolatfelvétel során találnak pontosabb információkat.

A Tulajdonos megengedheti a személyes adatok hosszabb ideig történő megőrzését, amennyiben a Felhasználó beleegyezik az ilyen adatkezelésbe, mindaddig, amíg az ilyen hozzájárulást nem vonják vissza. Ezenkívül a Tulajdonos kötelezhető lehet arra, hogy a személyes adatokat hosszabb ideig megőrizze, amikor erre jogi kötelezettség teljesítésére vagy hatósági utasítás alapján van szükség.

A megőrzési időszak lejárta után a személyes adatokat törölni kell. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez való jog, a helyesbítéshez való jog és az adatok hordozhatóságához való jog nem érvényesíthető a megőrzési időszak lejárta után.

4. A feldolgozás célja

A Felhasználóra vonatkozó adatok gyűjtése annak érdekében történik, hogy a Tulajdonos szolgáltatást nyújtson, eleget tegyen jogi kötelezettségeinek, válaszoljon a végrehajtási kérelmekre, megvédje jogait és érdekeit (vagy a Felhasználók vagy harmadik felek jogait és érdekeit) és bármilyen rosszindulatú vagy csaló tevékenységre felfigyeljen. Valamint a következőkre: Analytics, Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, Regisztráció és hitelesítés, Interakció külső közösségi hálózatokkal és platformokkal, Hírdetés, Remarketing és viselkedési célzás, Címkekezelés, Külső platformok tartalmának megjelenítése, Forgalom optimalizálása és terjesztése, Hozzáférés harmadik fél fiókjaihoz és a Tartalom teljesítményének és szolgáltatásainak tesztelése (A/B tesztelés).

Az egyes célokra használt személyes adatokról a Felhasználó a „Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról” című szakaszban olvashat.

5. Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról

A személyes adatokat a következő célokra gyűjtük, és a következő szolgáltatásokat használjuk:

5.1. Hozzáférés harmadik-fél fiókokhoz

Az ilyen típusú szolgáltatások lehetővé teszik, hogy ez a weboldal hozzáférjen az Felhasználók fiókjából származó adatokhoz egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatáshoz, és ezzel műveleteket hajtson végre.

Ezek a szolgáltatások nem aktiválódnak automatikusan, hanem a Felhasználó kifejezett engedélyét igénylik.

 

Hozzáférés a Facebook fiókhoz (Facebook, Inc.)

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Webhely kapcsolatba lépjen a Felhasználó fiókjával a Facebook közösségi hálózaton, amelyet a Facebook, Inc. biztosít.

Kért engedélyek: Rólam; Tevékenységek; Korcsoport

Adatvédelmi irányelvek (US)

 

A webhely által kért Facebook engedélyek

Ez a Webhely kérhet bizonyos Facebook-engedélyeket, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó Facebook-fiókjával történő műveletek végrehajtását és információk, köztük a fiókból való személyes adatok lekérését. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy ez a Weboldal csatlakozzon a Felhasználó fiókjához a Facebook Inc. által biztosított Facebook közösségi hálózaton.

A következő engedélyekről további információt olvashat a Facebook engedélyezési dokumentáció és a Facebook adatvédelmi irányelvek oldalakon.

A kért engedélyek a következők:

Alapvető információk: Alapértelmezés szerint ez magában foglal bizonyos felhasználói adatokat, például azonosítót, nevet, fényképet, nemet és azok helyét. A Felhasználó bizonyos kapcsolatai, például a Barátok is elérhetők. Ha a Felhasználó több Adatát nyilvánosságra hozta, ezen további információk ugyancsak rendelkezésre állnak.

Rólam: Hozzáférést biztosít a profil „Rólam” részéhez.

Tevékenységek: Hozzáférést biztosít a Felhasználó tevékenységeinek listájához.

Korosztály: Hozzáférést biztosít a Felhasználó korosztályához.

5.2. Hirdetés

Ez a típusú szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználói adatok reklámkommunikációs célokra történő felhasználását. Ezeket a kommunikációk bannerek és más reklámok formájában vannak megjelenítve ezen a weboldalon, esetleg a Felhasználói érdeklődési körök alapján.

Ez nem azt jelenti, hogy az összes Személyes adat erre a célra van használva. Az alábbiakban bemutatjuk az információkat és a felhasználás feltételeit.

Az alább felsorolt szolgáltatások némelyike nyomkövetőket használhat a Felhasználók azonosítására, vagy használhatja a viselkedési remarketing (újracélzás) technikát, azaz a Felhasználó érdeklődési köreihez és viselkedéséhez igazított hirdetéseket jeleníthet meg, beleértve azokat is, amelyeket ezen a weboldalon kívül észleltek. További információk az erre vonatkozó szolgáltatások adatvédelmi irányelvei szekcióban olvashatók.

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatások bármelyike által kínált leiratkozási funkció mellett a Felhasználók feliratkozhatnak a Hálozat Hírdetési leiratkozási kezdeményezés oldalán.

A Felhasználók az alkalmazható eszközbeállítások révén lemondhatnak bizonyos hirdetési funkciókról, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításait vagy általában a hirdetési beállításokat használva.

 

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

A Microsoft Advertising a Microsoft Corporation által biztosított hirdetési szolgáltatás.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövetők; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás (US)

 

Criteo (Criteo SA)

A Criteo a Criteo SA által biztosított hirdetési szolgáltatás.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövetők; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás (FRA)

5.3. Analitika

Az ebben a szakaszban található szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára, hogy figyelemmel kísérje és elemezze a webes forgalmat és a felhasználók viselkedésének nyomon követését.

 

Google Analytics (Google Inc.)

A Google Analytics egy internetes elemzési szolgáltatás, amelyet a Google Inc. („Google”) nyújt. A Google az összegyűjtött adatokat a Weboldal használatának nyomon követésére és vizsgálatára használja, jelentéseket készít a tevékenységeiről és megoszthatja azokat más Google-szolgáltatásokkal.

A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja saját hirdetési hálózatán belül használt hirdetéseinek kontextusba helyezésére és személyre szabására.

Feldolgozott személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás (US)

 

Google Ads konverziókövetés

A Google Ads konverziókövetés egy elemzési szolgáltatás, amelyet a Google LLC vagy a Google Ireland Limited nyújt, attól a helytől függően, ahonnan a Webhelyet elérik és amely összeköti a Google Ads hirdetési hálózat adatait a webhelyen végrehajtott műveletekkel.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövető; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek (US, IRL)

5.4. Kapcsolatfelvétel a felhasználóval

Levelezőlista vagy hírlevél (ez a webhely)

A levelezőlistán való regisztráció vagy a hírlevélre való feliratkozás után a Felhasználó e-mail címe hozzáadódik azoknak a névjegyzékéhez, akik ezzel a Weboldallal kapcsolatos e-maileket kaphatnak. Ezek az e-mailek, amelyek kereskedelmi vagy promóciós jellegű információkat tartalmazhatnak. Az e-mail cím felkerülhet a listára a Weboldalra való regisztráció során vagy a vásárlás után is.

Feldolgozott személyes adatok: e-mail cím

5.5. A tartalom teljesítményének és funkcióinak tesztelése (A / B teszt)

Az ebben a szakaszban található szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára, hogy nyomon kövesse és elemezze a Weboldal forgalmával vagy a Weboldal szerkezetének, szövegének vagy bármely más összetevőjének változásával kapcsolatos viselkedést.

 

Google Optimize

A Google Optimize egy A/B tesztelési szolgáltatás, amelyet a Google LLC vagy a Google Ireland Limited nyújt, attól a helytől függően, ahonnan a Webhelyhre érkeznek ("Google"). A Google felhasználhatja a személyes adatokat saját hirdetési hálózatán belül használt hirdetéseinek kontextusba helyezéséhez és személyre szabásához.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövető; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek (US, IRL)

5.6. Külső platformokról származó tartalom megjelenítése

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a külső platformokon tárolt tartalmakat közvetlenül a Weboldal oldalairól tekintse meg, és interakcionáljon velük.

Ez a típusú szolgáltatás akkor is gyűjthet webes forgalmi adatokat azokhoz az oldalakhoz, ahol a szolgáltatás telepítve van, ha a Felhasználók nem használják.

 

Google Fonts

A Google Fonts egy betűkészlet-vizualizációs szolgáltatás, amelyet a Google LLC vagy a Google Ireland Limited nyújt, attól a helytől függően, ahová a Webhelyhez hozzáférnek, amely lehetővé teszi, hogy a Weboldal ilyen jellegű tartalmat építsen be az oldalaira.

Feldolgozott személyes adatok: Használati Adatok; különféle típusú Adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint.

Adatvédelmi irányelvek (US, IRL)

5.7. Interakció külső közösségi hálózatokkal és platformokkal

Az ilyen típusú szolgáltatások lehetővé teszik a közösségi hálózatokkal vagy más külső platformokkal való interakciót közvetlenül ezen a weboldalon.

Az ezen a weboldalon szerzett interakcióra és információkra mindig a Felhasználó adatvédelmi beállításai vonatkoznak az egyes közösségi hálózatokon.

Ez a típusú szolgáltatás még akkor is gyűjthet forgalmi adatokat azokhoz az oldalakhoz, ahol a szolgáltatás telepítve van, ha a Felhasználók nem használják.

Javasolt a kijelentkezés a megfelelő szolgáltatásokból annak megbizonyosodása érdekében, hogy a weboldalon kezelt adatok nem kapcsolódnak-e vissza a Felhasználó profiljához.

 

Facebook Like gomb és közösségi widgetek (Facebook, Inc.)

A Facebook Like gomb és a közösségi widgetek olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a Facebook, Inc. által biztosított Facebook közösségi hálózattal való interakciót.

Feldolgozott személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek (US)

5.8. Regisztráció és hitelesítés

Regisztrációval vagy hitelesítéssel a Felhasználók engedélyezik, hogy a Webhely azonosítsa őket és hozzáférést biztosítson számukra a dedikált szolgáltatásokhoz.

Az alábbiakban leírtaktól függően harmadik felek regisztrációs és hitelesítési szolgáltatásokat nyújthatnak. Ebben az esetben ez a Weboldal regisztrációs vagy azonosítási célból hozzáférhet a harmadik fél által tárolt adatokhoz.

 

Visszajelző cégek

A Felhasználók csak abban az esetben adhatnak véleményt, ha beleegyeznek e-mailjük és személyes adataik visszajelzéssel foglalkozó cégeknek történő elküldésébe. Erről a rendelés végrehajtásának utolsó lépésében dönthetnek.

További információ az adatvédelmi irányelvekről a weboldalukon található.

 

Ezeket a visszajelző vállalatokat használjuk:

Árukereső - Adatvédelmi irányelvek

 

Közvetlen regisztráció (ezen Weboldal)

A Felhasználó a regisztrációs űrlap kitöltésével és a Személyes adatok közvetlenül a Weboldalra történő megadásával regisztrál.

Feldolgozott személyes adatok: cím; város; cégnév; ország; e-mail cím; keresztnév; vezetéknév; telefonszám; Adószám; Irányítószám.

 

Facebook-hitelesítés (Facebook Ireland Ltd)

A Facebook hitelesítés a Facebook Ireland Ltd által biztosított regisztrációs és hitelesítési szolgáltatás, amely kapcsolódik a Facebook közösségi hálózathoz.

Feldolgozott személyes adatok: a Szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározott különféle típusú adatok.

Adatvédelmi irányelvek (IRL)

5.9. Remarketing és viselkedési célzás

Ez a típusú szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Weboldal és partnerei tájékoztassák, optimalizálják és kiszolgálják a reklámozást a Felhasználó által a Weboldal korábbi felhasználása alapján.

Ezt a tevékenységet megkönnyíti a használati adatok nyomon követése és a Trackerek segítségével az információk összegyűjtése, amelyet ezután továbbítanak a partnereknek, akik kezelik a remarketing és a viselkedés szerinti célzási tevékenységet.

Egyes szolgáltatások az e-mail címlistákon alapuló remarketing lehetőséget kínálnak.

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatások bármelyike által biztosított leiratkozási funkciók mellett a Felhasználók a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán tehetik meg.

A Felhasználók az alkalmazható eszközbeállítások révén el is hagyhatnak bizonyos hirdetési funkciókat, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításait vagy általában a hirdetési beállításokat.

 

Criteo Dinamikus Újracélzás (Criteo SA)

A Criteo Dynamic Retargeting egy olyan remarketing- és magatartási célzási szolgáltatás, amelyet a Criteo SA nyújt. Ez összekapcsolja a weboldal tevékenységét a Criteo hirdetési hálózattal.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövető; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás (FRA)

 

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

A Facebook Remarketing a Facebook Ireland Ltd által nyújtott remarketing és viselkedési célzási szolgáltatás, amely összekapcsolja a Weboldal tevékenységét a Facebook hirdetési hálózattal.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövető; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás (IRL)

 

Facebook Custom Audience (Facebook Ireland Ltd)

A Facebook Custom Audience a Facebook Ireland Ltd által nyújtott remarketing és magatartási célzási szolgáltatás, amely összekapcsolja a Weboldal tevékenységét a Facebook hirdetési hálózattal. A felhasználók leiratkozhatnak ezen a leiratkozási oldalon, ha a Facebook sütiket használ a hirdetések személyre szabásához.

Feldolgozott személyes adatok: e-mail cím; Nyomkövető.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás

5.10. Címkekezelés

Az ilyen típusú szolgáltatások segítenek a Tulajdonosnak a weboldalon szükséges címkék vagy szkriptek központosított kezelésében.

Ennek eredményeként a Felhasználó adatai átáramlanak ezeken a szolgáltatásokon, ami potenciálisan az adatok megőrzését eredményezheti.

 

Google Címkekezelő

A Google Címkekezelő egy címkekezelő szolgáltatás, amelyet a Google LLC vagy a Google Ireland Limited nyújt, attól a helytől függően, ahonnan a Webhely elérhető.

Feldolgozott személyes adatok: használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek (IRL, US)

5.11. Forgalom optimalizálása és elosztása

Az ilyen típusú szolgáltatások lehetővé teszik, hogy ez a Webhely terjessze tartalmát különböző országokban található szerverek segítségével és optimalizálja a teljesítményét.

Az, hogy mely személyes adatokat kezeljük, a szolgáltatások jellemzőitől és megvalósítási módjától függ. Feladatuk a weboldal és a Felhasználó böngészője közötti kommunikáció szűrése.

Figyelembe véve a rendszer széles körű elterjedését, nehéz meghatározni azokat a helyeket, ahová a Felhasználó személyes adatait tartalmazó tartalom átkerül.

 

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

A Cloudflare egy forgalom optimalizálási és terjesztési szolgáltatás, amelyet a Cloudflare Inc. nyújt.

A Cloudflare integrálásának módja azt jelenti, hogy kiszűri a weboldalon keresztüli összes forgalmat, azaz a Webhely és a Felhasználó böngészője közötti kommunikációt, ugyanakkor lehetővé teszi a Weboldal elemző adatainak gyűjtését is.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövető; különféle típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint.

Adatvédelmi irányelvek (US)

5.12. Szállítói adatok

A Felhasználók személyes adatait kötelező elküldeni azoknak a szállító társaságoknak is, amelyek gondoskodnak a rendelések felhasználókhoz való eljuttatásáról. A Felhasználók eldönthetik, melyik szállító cég szállítja le a vásárlásukat.

Magyarországra történő szállítást a következő szállító vállalatok biztosítják:

FROGMAN s.r.o.

Rybníky IV 738

760 01 Zlín

Tel.:+420 576 013 970

Magyar Posta

Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság

3512 Miskolc

FAX: 06-46-320-136

Invoice complaints: 06-46-503-868

DPD Hungária Kft.

Budapest, Váci út 33, 1134

Tel.: +36 1 501 6200

5.13. Fizetési közvetítők

Braintree

Braintree is a service of PayPal.

PayPal (Europe)

S.à.r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal L-2449

Luxembourg

További információ a Braintree a www.paypal.com oldalon olvasható

PayPal (Európa)

További információ a PayPal-ról a www.paypal.com oldalon olvasható

Google Pay

További információ az adatvédelmi irányelvekről itt olvasható: www.google.com

Apple Pay

További információ az adatvédelmi irányelvekről itt olvasható: www.apple.com

6. A Felhasználók jogai

A Felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak a Tulajdonos által feldolgozott Adataikkal kapcsolatban.

A Felhasználóknak különösen a következőkhöz van joguk:

 • Bármikor visszavonhatják beleegyezésüket. A Felhasználóknak joguk van visszavonni a hozzájárulásukat, amennyiben korábban hozzájárultak személyes adataik feldolgozásához.
 • Kifogásolhatják az Adataik feldolgozását. A Felhasználóknak joguk van kifogást emelni Adataik kezelése ellen, ha a feldolgozást a hozzájáruláson kívüli más jogi alapon végzik. További részletek az alábbi, külön fejezetben találhatók.
 • Hozzáférés az adatokhoz. A Felhasználóknak joguk van megtudni, hogy az Adatokat a Tulajdonos kezeli-e, megismerni a feldolgozás egyes vonatkozásait és megszerezni a feldolgozás alatt álló Adatok másolatát.
 • Ellenőrizni és kérni az adatok hiánypótlását. A Felhasználóknak joguk van ellenőrizni Adataik pontosságát és kérni azok frissítését vagy helyesbítését.
 • Korlátozni az Adataik feldolgozását. A Felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van korlátozni Adataik feldolgozását. Ebben az esetben a Tulajdonos csak tárolási célból dolgozhatja fel az Adatait.
 • Törölni vagy más módon eltávolítani személyes adataikat. A Felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van a Tulajdonostól az Adataik törlését igényelni.
 • Megkapni az adataikat és továbbítani azokat egy másik adatvezérlőhöz. A Felhasználóknak joguk van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni adataikat és ha ez műszakilag megvalósítható, akadálymentesen továbbítani azokat egy másik vezérlőhöz. Ez a rendelkezés abban az esetben alkalmazható, ha az Adatokat automatizált módon dolgozzák fel és a feldolgozás a Felhasználó beleegyezésén, olyan szerződésen alapul, amelynek a Felhasználó része, vagy szerződési kötelezettsége.
 • Panaszt nyújtson be. A Felhasználóknak joguk van követelést benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságuknál.

6.1. Részletek a feldolgozás elleni kifogás jogáról

Amennyiben a személyes adatokat közérdekből a Tulajdonosra ruházott hatósági jogkör gyakorlására vagy a Tulajdonos által felhozott jogos érdekek érdekében kezelik, a Felhasználók kifogást emelhetnek az ilyen adatkezelés ellen azáltal, hogy sajátos helyzetükhöz kapcsolódó okot nyújtanak be, amely igazolja a kifogást.

A Felhasználóknak azonban tudniuk kell, hogy ha személyes adataikat közvetlen marketing célokra kezelik, bármikor indokolás nélkül kifogásolhatják a kezelést. Annak megismerésére, hogy a Tulajdonos személyes adatokat direkt marketing célokra kezel-e, a Felhasználók hivatkozhatnak e dokumentum vonatkozó szakaszaira.

6.2. Hogyan gyakorolhatják ezeket a jogokat

A Felhasználói jogok gyakorlására vonatkozó bármely kérelmet a Tulajdonoshoz lehet irányítani az e dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül. Ezeket a kéréseket díjmentesen lehet teljesíteni és a Tulajdonos a lehető leghamarabb, de mindenképp egy hónapon belül foglalkozik velük.

6.3. Fiók és személyes adatok törlése

Amennyiben egy felhasználó kéri fiókja, tehát az abban megadott összes személyes adatának törlését, ezt úgy teheti meg, hogy felveszi a kapcsolatot a Tulajdonossal és az Adatkezelővel a [email protected] e-mail címen.

7. Jogi információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály rendelkezései alapján készült, ideértve az Art. Az (EU) 2016/679 rendelet (Általános adatvédelmi rendelet) 13/14.

Ez az adatvédelmi irányelv kizárólag erre a weboldalra vonatkozik, ha ebben a  dokumentumban nincs máskepp meghatározva.

Legutóbbi frissítés: 2021. február 17EuropostersDekoráld a világod

1999 óta az Europosters Csehországban és egész Európában az egyik legnépszerűbb poszter, falfestmény és licencelt áru forgalmazója. Kínálatunkban hatalmas választékban találhatsz bármilyen méretű film-, játék- vagy sportplakátokat, valamint eredeti ajándékok széles választékát kínáljuk, a Csillagok háborúja, Harry Potter, képregények igazi rajongóinak vagy az egész Warner Bros-tól. Tudjuk, hogy a bögrék, figurák, rejtvények és ruhák a legjobb ajándék mindenki számára, kortól és érdeklődéstől függetlenül. De ha rajongsz a belsőépítészetért, akkor te is jó helyen jársz! Naponta nyomtatunk falfestményeket, illusztrációkat, fényképeket és művészeti reprodukciókat és több mint 25 országba küldjük őket, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek.


Kapcsolat:

E-mail: [email protected]

Tel.: +420 210 440 210 (csak angolul)

Hétfő – Péntek ǀ 7:00–17:00

 

© 1999–2024 Europosters. Minden jog fenntartva.

Top