We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping at Abposters.com?
Fedezd fel a hét legjobb ajánlatait: FILMPLAKÁTOK akció -45 % ×

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Ez a Webhely összegyűjt néhány személyes adatot a Felhasználóitól.

1. Tulajdonos és Adatkezelő

Europosters, s.r.o., Hlavní 4, 252 03. Štěchovice (Czech Republic), VAT 05040418

A Tulajdonos e-mail címe: [email protected]

2. Az összegyűjtött adatok típusai

A Személyes adatok azon típusai, amelyeket a Weboldal önmagában vagy harmadik feleken keresztül gyűjt,a következők lehetnek: Cookie-k; Felhasználási adatok; e-mail cím; keresztnév; vezetéknév; telefonszám; cím; Cégnév; Adószám; ország; Irányítószám; város.

Az összegyűjtött személyes adatok minden típusáról a részletek megtalálhatók a jelen adatvédelmi irányelv külön szakaszaiban vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő speciális magyarázó szövegekben.

A személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhatja, vagy a Felhasználási adatok esetén a weboldal használata során automatikusan gyűjtésre kerül.

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen weboldal által kért összes adat kötelező és az adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teheti a weboldal számára a szolgáltatásainak nyújtását. Azokban az esetekben, amikor ez a webhely kifejezetten kijelenti, hogy egyes adatok nem kötelezőek, a Felhasználók nem közölhetik ezeket az adatokat anélkül, hogy ez a szolgáltatás elérhetőségét vagy működését érintené.

Azokat a Felhasználókat, akik nem biztosak abban, hogy mely személyes adatok kötelezőek, felvehetik a kapcsolatot a Tulajdonossal.

A Cookie-k vagy más nyomkövető eszközök bármilyen használata ezen a weboldalon vagy a weboldal által használt harmadik fél szolgáltatásainak tulajdonosainál a Felhasználó által megkövetelt szolgáltatás nyújtását szolgálja, a jelen dokumentumban leírt egyéb célok mellett és a Cookie irányelvekben, ha elérhetőek.

A Felhasználók felelősek a weboldalon keresztül megszerzett, közzétett vagy megosztott harmadik féltől származó személyes adatokért és megerősítik, hogy rendelkeznek a harmadik fél beleegyezésével a Tulajdonosnak történő adatok megadásához.

3. Az adatok feldolgozásának módja és helye

3.1. A feldolgozás módszerei

A Tulajdonos megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az adatok jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, módosításának vagy illetéktelen megsemmisítésének megakadályozása érdekében.

Az adatkezelés számítógépek és/vagy informatikai eszközökkel történik, szigorúan a megjelölt célokhoz kapcsolódó szervezeti eljárások és módok szerint. A Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben az Adatok hozzáférhetők lehetnek bizonyos felelősök számára, akik részt vesznek a weboldal működtetésében (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszeradminisztráció), vagy külső felek (például harmadik felek) számára szükség esetén a Tulajdonos által (adatfeldolgozóként kinevezett fél műszaki szolgáltatók, levélszolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek). Ezeknek a feleknek a frissített listája bármikor elérhető és igényelhető a Tulajdonostól.

3.2. A feldolgozás jogalapja

A Tulajdonos feldolgozhatja a Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbiak egyike érvényes:

 • A Felhasználók egy vagy több konkrét célra adták beleegyezésüket. Megjegyzés: egyes jogszabályok értelmében a Tulajdonos engedélyezheti a személyes adatok feldolgozását, amíg a Felhasználó nem tiltakozik az ilyen feldolgozás ellen („opt-out”), anélkül, hogy beleegyezésére vagy az alábbi jogalapok bármelyikére kellene támaszkodnia. Ez azonban nem érvényes, ha a személyes adatok kezelésére az európai adatvédelmi törvények vonatkoznak;
 • az adatok megadása a Felhasználóval kötött megállapodás teljesítéséhez és/vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségei teljesítéséhez szükséges;
 • a feldolgozás a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • a feldolgozás olyan feladathoz kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a Tulajdonosra ruházott hatósági jogkör gyakorlása során hajtanak végre;
 • a feldolgozás a Tulajdonos vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek figyelembevételéhez szükséges.

A Tulajdonos minden esetben hajlandó tisztázni a feldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, különös tekintettel arra, hogy a Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

3.3. Hely

Az adatokat a Tulajdonos működő irodáiban és minden más olyan helyen kezeljük, ahol a feldolgozásban érintett felek találhatók.

A Felhasználó tartózkodási helyétől függően az adatátvitel magába foglalhatja a Felhasználó adatainak átadását a saját országától eltérő országba.

A Felhasználók megismerhetik az Európai Unión kívüli országban vagy bármely, a nemzetközi közjog által szabályozott, vagy két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezetbe, például az ENSZ-be történő adatátvitel jogalapját, valamint a megtett biztonsági intézkedéseket a Tulajdonos adatainak védelme érdekében.

Ha ilyen átadásra kerül sor, a Felhasználók többet megtudhatnak a dokumentum megfelelő szakaszainak ellenőrzésével, vagy érdeklődhetnek a Tulajdonosnál a kapcsolattartó részben megadott információk felhasználásával.

3.4. Adatmegőrzési időtartam

A személyes adatokat addig kell feldolgozni és tárolni, amíg a gyűjtési cél ezt megköveteli.

Ebből kifolyólag:

A Tulajdonos jogos érdekei érdekében gyűjtött személyes adatokat (pl. kereskedelmi kommunikáció) mindaddig meg kell őriznie, amíg ez a célok eléréséhez szükséges. A kereskedelmi üzeneteket a Felhasználók hozzájárulásuk teljes időtartama alatt küldjük.

Az ügyfelek esetében a kereskedelmi üzeneteket addig küldiük, amíg előfizetésük érvényes, vagy amíg nem jelzik kifogásukat a felhasználói adatok e célú feldolgozása ellen. A kereskedelmi kommunikációt azonban legfeljebb 10 évre küldiük. A Tulajdonos ezután új hozzájárulást kér. A Felhasználók a Tulajdonos által követett jogos érdekekről a jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban vagy a Tulajdonossal való kapcsolatfelvétel során találnak pontosabb információkat.

A Tulajdonos megengedheti a személyes adatok hosszabb ideig történő megőrzését, amennyiben a Felhasználó beleegyezik az ilyen adatkezelésbe, mindaddig, amíg az ilyen hozzájárulást nem vonják vissza. Ezenkívül a Tulajdonos kötelezhető lehet arra, hogy a személyes adatokat hosszabb ideig megőrizze, amikor erre jogi kötelezettség teljesítésére vagy hatósági utasítás alapján van szükség.

A megőrzési időszak lejárta után a személyes adatokat törölni kell. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez való jog, a helyesbítéshez való jog és az adatok hordozhatóságához való jog nem érvényesíthető a megőrzési időszak lejárta után.

4. A feldolgozás célja

A Felhasználóra vonatkozó adatok gyűjtése annak érdekében történik, hogy a Tulajdonos szolgáltatást nyújtson, eleget tegyen jogi kötelezettségeinek, válaszoljon a végrehajtási kérelmekre, megvédje jogait és érdekeit (vagy a Felhasználók vagy harmadik felek jogait és érdekeit) és bármilyen rosszindulatú vagy csaló tevékenységre felfigyeljen. Valamint a következőkre: Analytics, Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, Regisztráció és hitelesítés, Interakció külső közösségi hálózatokkal és platformokkal, Hírdetés, Remarketing és viselkedési célzás, Címkekezelés, Külső platformok tartalmának megjelenítése, Forgalom optimalizálása és terjesztése, Hozzáférés harmadik fél fiókjaihoz és a Tartalom teljesítményének és szolgáltatásainak tesztelése (A/B tesztelés).

Az egyes célokra használt személyes adatokról a Felhasználó a „Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról” című szakaszban olvashat.

5. Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról

A személyes adatokat a következő célokra gyűjtük, és a következő szolgáltatásokat használjuk:

5.1. Hozzáférés harmadik-fél fiókokhoz

Az ilyen típusú szolgáltatások lehetővé teszik, hogy ez a weboldal hozzáférjen az Felhasználók fiókjából származó adatokhoz egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatáshoz, és ezzel műveleteket hajtson végre.

Ezek a szolgáltatások nem aktiválódnak automatikusan, hanem a Felhasználó kifejezett engedélyét igénylik.

 

Hozzáférés a Facebook fiókhoz (Facebook, Inc.)

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Webhely kapcsolatba lépjen a Felhasználó fiókjával a Facebook közösségi hálózaton, amelyet a Facebook, Inc. biztosít.

Kért engedélyek: Rólam; Tevékenységek; Korcsoport

Adatvédelmi irányelvek (US)

 

A webhely által kért Facebook engedélyek

Ez a Webhely kérhet bizonyos Facebook-engedélyeket, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó Facebook-fiókjával történő műveletek végrehajtását és információk, köztük a fiókból való személyes adatok lekérését. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy ez a Weboldal csatlakozzon a Felhasználó fiókjához a Facebook Inc. által biztosított Facebook közösségi hálózaton.

A következő engedélyekről további információt olvashat a Facebook engedélyezési dokumentáció és a Facebook adatvédelmi irányelvek oldalakon.

A kért engedélyek a következők:

Alapvető információk: Alapértelmezés szerint ez magában foglal bizonyos felhasználói adatokat, például azonosítót, nevet, fényképet, nemet és azok helyét. A Felhasználó bizonyos kapcsolatai, például a Barátok is elérhetők. Ha a Felhasználó több Adatát nyilvánosságra hozta, ezen további információk ugyancsak rendelkezésre állnak.

Rólam: Hozzáférést biztosít a profil „Rólam” részéhez.

Tevékenységek: Hozzáférést biztosít a Felhasználó tevékenységeinek listájához.

Korosztály: Hozzáférést biztosít a Felhasználó korosztályához.

5.2. Hirdetés

Ez a típusú szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználói adatok reklámkommunikációs célokra történő felhasználását. Ezeket a kommunikációk bannerek és más reklámok formájában vannak megjelenítve ezen a weboldalon, esetleg a Felhasználói érdeklődési körök alapján.

Ez nem azt jelenti, hogy az összes Személyes adat erre a célra van használva. Az alábbiakban bemutatjuk az információkat és a felhasználás feltételeit.

Az alább felsorolt szolgáltatások némelyike nyomkövetőket használhat a Felhasználók azonosítására, vagy használhatja a viselkedési remarketing (újracélzás) technikát, azaz a Felhasználó érdeklődési köreihez és viselkedéséhez igazított hirdetéseket jeleníthet meg, beleértve azokat is, amelyeket ezen a weboldalon kívül észleltek. További információk az erre vonatkozó szolgáltatások adatvédelmi irányelvei szekcióban olvashatók.

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatások bármelyike által kínált leiratkozási funkció mellett a Felhasználók feliratkozhatnak a Hálozat Hírdetési leiratkozási kezdeményezés oldalán.

A Felhasználók az alkalmazható eszközbeállítások révén lemondhatnak bizonyos hirdetési funkciókról, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításait vagy általában a hirdetési beállításokat használva.

 

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

A Microsoft Advertising a Microsoft Corporation által biztosított hirdetési szolgáltatás.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövetők; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás (US)

 

Criteo (Criteo SA)

A Criteo a Criteo SA által biztosított hirdetési szolgáltatás.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövetők; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás (FRA)

5.3. Analitika

Az ebben a szakaszban található szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára, hogy figyelemmel kísérje és elemezze a webes forgalmat és a felhasználók viselkedésének nyomon követését.

 

Google Analytics (Google Inc.)

A Google Analytics egy internetes elemzési szolgáltatás, amelyet a Google Inc. („Google”) nyújt. A Google az összegyűjtött adatokat a Weboldal használatának nyomon követésére és vizsgálatára használja, jelentéseket készít a tevékenységeiről és megoszthatja azokat más Google-szolgáltatásokkal.

A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja saját hirdetési hálózatán belül használt hirdetéseinek kontextusba helyezésére és személyre szabására.

Feldolgozott személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás (US)

 

Google Ads konverziókövetés

A Google Ads konverziókövetés egy elemzési szolgáltatás, amelyet a Google LLC vagy a Google Ireland Limited nyújt, attól a helytől függően, ahonnan a Webhelyet elérik és amely összeköti a Google Ads hirdetési hálózat adatait a webhelyen végrehajtott műveletekkel.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövető; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek (US, IRL)

5.4. Kapcsolatfelvétel a felhasználóval

Levelezőlista vagy hírlevél (ez a webhely)

A levelezőlistán való regisztráció vagy a hírlevélre való feliratkozás után a Felhasználó e-mail címe hozzáadódik azoknak a névjegyzékéhez, akik ezzel a Weboldallal kapcsolatos e-maileket kaphatnak. Ezek az e-mailek, amelyek kereskedelmi vagy promóciós jellegű információkat tartalmazhatnak. Az e-mail cím felkerülhet a listára a Weboldalra való regisztráció során vagy a vásárlás után is.

Feldolgozott személyes adatok: e-mail cím

5.5. A tartalom teljesítményének és funkcióinak tesztelése (A / B teszt)

Az ebben a szakaszban található szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára, hogy nyomon kövesse és elemezze a Weboldal forgalmával vagy a Weboldal szerkezetének, szövegének vagy bármely más összetevőjének változásával kapcsolatos viselkedést.

 

Google Optimize

A Google Optimize egy A/B tesztelési szolgáltatás, amelyet a Google LLC vagy a Google Ireland Limited nyújt, attól a helytől függően, ahonnan a Webhelyhre érkeznek ("Google"). A Google felhasználhatja a személyes adatokat saját hirdetési hálózatán belül használt hirdetéseinek kontextusba helyezéséhez és személyre szabásához.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövető; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek (US, IRL)

5.6. Külső platformokról származó tartalom megjelenítése

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a külső platformokon tárolt tartalmakat közvetlenül a Weboldal oldalairól tekintse meg, és interakcionáljon velük.

Ez a típusú szolgáltatás akkor is gyűjthet webes forgalmi adatokat azokhoz az oldalakhoz, ahol a szolgáltatás telepítve van, ha a Felhasználók nem használják.

 

Google Fonts

A Google Fonts egy betűkészlet-vizualizációs szolgáltatás, amelyet a Google LLC vagy a Google Ireland Limited nyújt, attól a helytől függően, ahová a Webhelyhez hozzáférnek, amely lehetővé teszi, hogy a Weboldal ilyen jellegű tartalmat építsen be az oldalaira.

Feldolgozott személyes adatok: Használati Adatok; különféle típusú Adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint.

Adatvédelmi irányelvek (US, IRL)

5.7. Interakció külső közösségi hálózatokkal és platformokkal

Az ilyen típusú szolgáltatások lehetővé teszik a közösségi hálózatokkal vagy más külső platformokkal való interakciót közvetlenül ezen a weboldalon.

Az ezen a weboldalon szerzett interakcióra és információkra mindig a Felhasználó adatvédelmi beállításai vonatkoznak az egyes közösségi hálózatokon.

Ez a típusú szolgáltatás még akkor is gyűjthet forgalmi adatokat azokhoz az oldalakhoz, ahol a szolgáltatás telepítve van, ha a Felhasználók nem használják.

Javasolt a kijelentkezés a megfelelő szolgáltatásokból annak megbizonyosodása érdekében, hogy a weboldalon kezelt adatok nem kapcsolódnak-e vissza a Felhasználó profiljához.

 

Facebook Like gomb és közösségi widgetek (Facebook, Inc.)

A Facebook Like gomb és a közösségi widgetek olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a Facebook, Inc. által biztosított Facebook közösségi hálózattal való interakciót.

Feldolgozott személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek (US)

5.8. Regisztráció és hitelesítés

Regisztrációval vagy hitelesítéssel a Felhasználók engedélyezik, hogy a Webhely azonosítsa őket és hozzáférést biztosítson számukra a dedikált szolgáltatásokhoz.

Az alábbiakban leírtaktól függően harmadik felek regisztrációs és hitelesítési szolgáltatásokat nyújthatnak. Ebben az esetben ez a Weboldal regisztrációs vagy azonosítási célból hozzáférhet a harmadik fél által tárolt adatokhoz.

 

Visszajelző cégek

A Felhasználók csak abban az esetben adhatnak véleményt, ha beleegyeznek e-mailjük és személyes adataik visszajelzéssel foglalkozó cégeknek történő elküldésébe. Erről a rendelés végrehajtásának utolsó lépésében dönthetnek.

További információ az adatvédelmi irányelvekről a weboldalukon található.

 

Ezeket a visszajelző vállalatokat használjuk:

Árukereső - Adatvédelmi irányelvek

 

Közvetlen regisztráció (ezen Weboldal)

A Felhasználó a regisztrációs űrlap kitöltésével és a Személyes adatok közvetlenül a Weboldalra történő megadásával regisztrál.

Feldolgozott személyes adatok: cím; város; cégnév; ország; e-mail cím; keresztnév; vezetéknév; telefonszám; Adószám; Irányítószám.

 

Facebook-hitelesítés (Facebook Ireland Ltd)

A Facebook hitelesítés a Facebook Ireland Ltd által biztosított regisztrációs és hitelesítési szolgáltatás, amely kapcsolódik a Facebook közösségi hálózathoz.

Feldolgozott személyes adatok: a Szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározott különféle típusú adatok.

Adatvédelmi irányelvek (IRL)

5.9. Remarketing és viselkedési célzás

Ez a típusú szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Weboldal és partnerei tájékoztassák, optimalizálják és kiszolgálják a reklámozást a Felhasználó által a Weboldal korábbi felhasználása alapján.

Ezt a tevékenységet megkönnyíti a használati adatok nyomon követése és a Trackerek segítségével az információk összegyűjtése, amelyet ezután továbbítanak a partnereknek, akik kezelik a remarketing és a viselkedés szerinti célzási tevékenységet.

Egyes szolgáltatások az e-mail címlistákon alapuló remarketing lehetőséget kínálnak.

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatások bármelyike által biztosított leiratkozási funkciók mellett a Felhasználók a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán tehetik meg.

A Felhasználók az alkalmazható eszközbeállítások révén el is hagyhatnak bizonyos hirdetési funkciókat, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításait vagy általában a hirdetési beállításokat.

 

Criteo Dinamikus Újracélzás (Criteo SA)

A Criteo Dynamic Retargeting egy olyan remarketing- és magatartási célzási szolgáltatás, amelyet a Criteo SA nyújt. Ez összekapcsolja a weboldal tevékenységét a Criteo hirdetési hálózattal.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövető; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás (FRA)

 

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

A Facebook Remarketing a Facebook Ireland Ltd által nyújtott remarketing és viselkedési célzási szolgáltatás, amely összekapcsolja a Weboldal tevékenységét a Facebook hirdetési hálózattal.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövető; Használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás (IRL)

 

Facebook Custom Audience (Facebook Ireland Ltd)

A Facebook Custom Audience a Facebook Ireland Ltd által nyújtott remarketing és magatartási célzási szolgáltatás, amely összekapcsolja a Weboldal tevékenységét a Facebook hirdetési hálózattal. A felhasználók leiratkozhatnak ezen a leiratkozási oldalon, ha a Facebook sütiket használ a hirdetések személyre szabásához.

Feldolgozott személyes adatok: e-mail cím; Nyomkövető.

Adatvédelmi irányelvek - leiratkozás

5.10. Címkekezelés

Az ilyen típusú szolgáltatások segítenek a Tulajdonosnak a weboldalon szükséges címkék vagy szkriptek központosított kezelésében.

Ennek eredményeként a Felhasználó adatai átáramlanak ezeken a szolgáltatásokon, ami potenciálisan az adatok megőrzését eredményezheti.

 

Google Címkekezelő

A Google Címkekezelő egy címkekezelő szolgáltatás, amelyet a Google LLC vagy a Google Ireland Limited nyújt, attól a helytől függően, ahonnan a Webhely elérhető.

Feldolgozott személyes adatok: használati adatok.

Adatvédelmi irányelvek (IRL, US)

5.11. Forgalom optimalizálása és elosztása

Az ilyen típusú szolgáltatások lehetővé teszik, hogy ez a Webhely terjessze tartalmát különböző országokban található szerverek segítségével és optimalizálja a teljesítményét.

Az, hogy mely személyes adatokat kezeljük, a szolgáltatások jellemzőitől és megvalósítási módjától függ. Feladatuk a weboldal és a Felhasználó böngészője közötti kommunikáció szűrése.

Figyelembe véve a rendszer széles körű elterjedését, nehéz meghatározni azokat a helyeket, ahová a Felhasználó személyes adatait tartalmazó tartalom átkerül.

 

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

A Cloudflare egy forgalom optimalizálási és terjesztési szolgáltatás, amelyet a Cloudflare Inc. nyújt.

A Cloudflare integrálásának módja azt jelenti, hogy kiszűri a weboldalon keresztüli összes forgalmat, azaz a Webhely és a Felhasználó böngészője közötti kommunikációt, ugyanakkor lehetővé teszi a Weboldal elemző adatainak gyűjtését is.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomkövető; különféle típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint.

Adatvédelmi irányelvek (US)

5.12. Szállítói adatok

A Felhasználók személyes adatait kötelező elküldeni azoknak a szállító társaságoknak is, amelyek gondoskodnak a rendelések felhasználókhoz való eljuttatásáról. A Felhasználók eldönthetik, melyik szállító cég szállítja le a vásárlásukat.

Magyarországra történő szállítást a következő szállító vállalatok biztosítják:

FROGMAN s.r.o.

Rybníky IV 738

760 01 Zlín

Tel.:+420 576 013 970

Magyar Posta

Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság

3512 Miskolc

FAX: 06-46-320-136

Invoice complaints: 06-46-503-868

DPD Hungária Kft.

Budapest, Váci út 33, 1134

Tel.: +36 1 501 6200

5.13. Fizetési közvetítők

Braintree

Braintree is a service of PayPal.

PayPal (Europe)

S.à.r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal L-2449

Luxembourg

További információ a Braintree a www.paypal.com oldalon olvasható

PayPal (Európa)

További információ a PayPal-ról a www.paypal.com oldalon olvasható

Google Pay

További információ az adatvédelmi irányelvekről itt olvasható: www.google.com

Apple Pay

További információ az adatvédelmi irányelvekről itt olvasható: www.apple.com

6. A Felhasználók jogai

A Felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak a Tulajdonos által feldolgozott Adataikkal kapcsolatban.

A Felhasználóknak különösen a következőkhöz van joguk:

 • Bármikor visszavonhatják beleegyezésüket. A Felhasználóknak joguk van visszavonni a hozzájárulásukat, amennyiben korábban hozzájárultak személyes adataik feldolgozásához.
 • Kifogásolhatják az Adataik feldolgozását. A Felhasználóknak joguk van kifogást emelni Adataik kezelése ellen, ha a feldolgozást a hozzájáruláson kívüli más jogi alapon végzik. További részletek az alábbi, külön fejezetben találhatók.
 • Hozzáférés az adatokhoz. A Felhasználóknak joguk van megtudni, hogy az Adatokat a Tulajdonos kezeli-e, megismerni a feldolgozás egyes vonatkozásait és megszerezni a feldolgozás alatt álló Adatok másolatát.
 • Ellenőrizni és kérni az adatok hiánypótlását. A Felhasználóknak joguk van ellenőrizni Adataik pontosságát és kérni azok frissítését vagy helyesbítését.
 • Korlátozni az Adataik feldolgozását. A Felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van korlátozni Adataik feldolgozását. Ebben az esetben a Tulajdonos csak tárolási célból dolgozhatja fel az Adatait.
 • Törölni vagy más módon eltávolítani személyes adataikat. A Felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van a Tulajdonostól az Adataik törlését igényelni.
 • Megkapni az adataikat és továbbítani azokat egy másik adatvezérlőhöz. A Felhasználóknak joguk van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni adataikat és ha ez műszakilag megvalósítható, akadálymentesen továbbítani azokat egy másik vezérlőhöz. Ez a rendelkezés abban az esetben alkalmazható, ha az Adatokat automatizált módon dolgozzák fel és a feldolgozás a Felhasználó beleegyezésén, olyan szerződésen alapul, amelynek a Felhasználó része, vagy szerződési kötelezettsége.
 • Panaszt nyújtson be. A Felhasználóknak joguk van követelést benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságuknál.

6.1. Részletek a feldolgozás elleni kifogás jogáról

Amennyiben a személyes adatokat közérdekből a Tulajdonosra ruházott hatósági jogkör gyakorlására vagy a Tulajdonos által felhozott jogos érdekek érdekében kezelik, a Felhasználók kifogást emelhetnek az ilyen adatkezelés ellen azáltal, hogy sajátos helyzetükhöz kapcsolódó okot nyújtanak be, amely igazolja a kifogást.

A Felhasználóknak azonban tudniuk kell, hogy ha személyes adataikat közvetlen marketing célokra kezelik, bármikor indokolás nélkül kifogásolhatják a kezelést. Annak megismerésére, hogy a Tulajdonos személyes adatokat direkt marketing célokra kezel-e, a Felhasználók hivatkozhatnak e dokumentum vonatkozó szakaszaira.

6.2. Hogyan gyakorolhatják ezeket a jogokat

A Felhasználói jogok gyakorlására vonatkozó bármely kérelmet a Tulajdonoshoz lehet irányítani az e dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül. Ezeket a kéréseket díjmentesen lehet teljesíteni és a Tulajdonos a lehető leghamarabb, de mindenképp egy hónapon belül foglalkozik velük.

7. Jogi információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály rendelkezései alapján készült, ideértve az Art. Az (EU) 2016/679 rendelet (Általános adatvédelmi rendelet) 13/14.

Ez az adatvédelmi irányelv kizárólag erre a weboldalra vonatkozik, ha ebben a  dokumentumban nincs máskepp meghatározva.

Legutóbbi frissítés: 2021. február 17Europosters – Dekoráld a világod

1999 óta az Europosters Csehországban és egész Európában az egyik legnépszerűbb poszter, falfestmény és licencelt áru forgalmazója. Kínálatunkban hatalmas választékban találhatsz bármilyen méretű film-, játék- vagy sportplakátokat, valamint eredeti ajándékok széles választékát kínáljuk, a Csillagok háborúja, Harry Potter, képregények igazi rajongóinak vagy az egész Warner Bros-tól. Tudjuk, hogy a bögrék, figurák, rejtvények és ruhák a legjobb ajándék mindenki számára, kortól és érdeklődéstől függetlenül. De ha rajongsz a belsőépítészetért, akkor te is jó helyen jársz! Naponta nyomtatunk falfestményeket, illusztrációkat, fényképeket és művészeti reprodukciókat és több mint 25 országba küldjük őket, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek.


Kapcsolat:

E-mail: [email protected]

Tel.: +420 777 33 44 55 (csak angolul)

Hétfő – Péntek ǀ 7:00 – 15:00

 

© 1999 – 2022 Europosters. Minden jog fenntartva.

Top